ITIL certifikace

ITIL certifikace v New Horizons Praha

ITIL certifikace a zkoušky – Foundation a Intermediate

Certifikace ITIL je tvořena modulárním přístupem, který umožňuje studentům vybudovat základ a později se specializovat na specifické koncepty.

ITIL Foundation

ITIL Foundation je základní úroveň certifikace, která nabízí uchazečům obecné uvědomění si klíčových elementů, konceptů a terminologie používané v ITIL v3 Service Lifecycle, včetně propojení na stupně životního cyklu, použité procesy a jejich přínos pro uplatnění řízení služeb v praxi.

ITIL® 2011 Foundation with Case Study

ITIL Practitioner

ITIL Practitioner je další stupeň, který následuje po ITIL Foundation. ITIL Practioner poskytuje návod „jak na to“, abyste mohli začít aplikovat ověřené ITIL postupy ve vaší firmě. Tento stupeň byl vytvořen s cílem vyplnit prostor mezi úrovní Foundation a Intermediate a zaměřuje se na zlepšení schopností jednotlivců osvojit si a přizpůsobit ITIL v jejich organizacích.

Practitioner

ITIL Intermediate

Úroveň certifikace Intermediate se skládá z několika modulů. Každý modul má jiné zaměření a cestu, kterou se může uchazeč vybrat. Uchazeč si může vybrat tolik pokročiých kvalifikací, kolik vyhovuje jeho potřebám. Kurzy úrovně ITIL Intermediate tvoří nejvýznamnější část rámce, který pomáhá organizacím implementovat ITIL moduly a vidět reálné výsledky.

ITIL Intermediate (specializace Lifecycle): Poukazuje na ITIL aspekty z holistického pohledu životního cyklu. Specializace Lifecycle je vhodnější pro lidi s manažerskou odpovědností, kteří mají celkový pohled na management IT služeb. Kurz Service Strategy má širší zaměření na firemní strategii a kontrolu prostředí:

ITIL Intermediate (specializace Capabilities): Normativní moduly s detailním pohledem na vstupy, aktivity, koncepty, metriky a výstupy každého procesu vytvářejí spíše předpoklady pro ověřené postupy v IT procesech než jen jejich řízení. Jsou vhodné především těm, kteří se podílejí na každodenních aktivitách popsaných v jednotlivých procesech:

ITIL certifikace a zkoušky – Expert a Master

ITIL Expert

Úroveň kvalifikaci ITIL Expert je určena těm uchazečům, kteří chtějí prokázat vyšší úroveň ITIL znalostí a její komplexnost. Dosažení této úrovně ITIL kvalifikace zlepší možnosti vaší kariéry a možnosti dalšího růstu v oblasti managementu IT služeb.

ITIL® Expert Managing Across the Lifecycle (2011 Edition)

Na získání certifikace ITIL Expert musíte:

✔ získat nejméně 17 kreditů z modulů Foundation, Practitioner a Intermediate,
✔ musíte absolvovat modul a zkoušku The Managing Across the Lifecycle (MALC), abyste celkem získali 22 kreditů, což je minimum na požadované úrovní ITIL Expert.

*Uchazeči, kteří dosáhnou úrovně ITIL Expert zároveň splňují vstupní podmínky na ITIL Master.

ITIL Master

Certifikace ITIL Master prokáže schopnosti uchazeče aplikovat principy, metody a techniky ITIL na pracovišti.

Na získání certifikace ITIL Master musíte:

  • musíte dosáhnout úrovně ITIL Expert a
  • pracovat v IT managementu nejméně 5 let na úrovni lídra, manažera nebo ve vyšší úrovni poradenského řízení.

Kreditní systém ITIL

Každá ITIL certifikace má přiřazen počet kreditů podle úrovně ITIL obsahu.

Po úspěšném ukončení každé ITIL zkoušky, která je součástí kreditního systému, získá student certifikát a kredity.

Kredity získané v tomto systému mohou být použity k získání ITIL Expert certifikace, na kterou potřebuje ucházet požadovaný počet kreditů (22) z kvalifikací pokrývajících celé spektrum ITIL postupů.

ITIL je registrovaná obchodní značka Cabinet Office. Logo Swirl™ je obchodní značka Cabinet Office. IT Infrastructure Library® je registrovaná obchodní značka Cabinet Office.

 Více o ITIL

ITIL kurzy a certifikácia

Viac o ITIL

ITIL je spravován společností AXELOS a je součástí jejich portfolia řešení pro ověřené postupy, které jsou navrženy, aby pomohly organizacím dosáhnout vyšší účinnosti v klíčových oblastech podnikání, včetně řízení IT služeb, projektů, programů a bezpečnosti. Mezi mezinárodně uznávané ověřené metody od AXELOSu patří ITIL, PRINCE2 a RESILA® a návody na kybernetickou odolnost, rizika, management hodnot a portfolia. Školení jsou poskytovány prostřednictvím ITIL AXELOS autorizovaných tréninkových organizací, jakým je i New Horizons.

Co je ITIL?

ITIL je široce uznávaný a důvěryhodný přístup k managementu IT služeb ve světě, který poskytuje kohezní množinu globálně ověřených postupů pro veřejný a soukromý sektor. ITIL umožňuje využití nejnovějších IT technik, čímž poskytuje prvotřídní služby.

Výhody ITIL kurzů

Organizace, které používají ověřené postupy v managementu IT služeb obsažené v ITIL, prokazují zvýšenou produktivitu, optimalizaci nákladů a zvýšenou spokojenost zákazníků. Osvojení si a přizpůsobení ITIL specifickým potřebám organizace umožňuje poskytovatelům služeb bez ohledu na jejich velikost a polohu:

  • podporovat obchodní výsledky,
  • umožnit změnu,
  • optimalizovat spokojenost zákazníků,
  • řídit rizika v souladu s potřebami byznysu,
  • vyměnit hodnotu za peníze,
  • kontinuálně se zlepšovat.

ITIL kurzy v New Horizons Praha

ITIL kurzyKaždý kurz ITIL od New Horizons postupuje podle AXELOS standardů. V New Horizons se můžete spolehnout, že dostanete nejlepší ITIL trénink, který vás kariérně posune dopředu a organizaci pomůže implementovat ITIL rámce.

Školení ITIL od New Horizons Praha je klíčem k získání přidané hodnoty z IT investic použitím ověřených postupů vašimi IT službami, firemními strategiemi a cíli.

 

ITIL je registrovaná obchodní značka Cabinet Office. Logo Swirl™ je obchodní značka Cabinet Office. IT Infrastructure Library® je registrovaná obchodní značka Cabinet Office. Certified Partner Logo je obchodní značka AXELOS Limited.

Kurzy ITIL

{{value[0].Version}}

ITIL kurzy a certifikace