Kurzy vedené instruktorem (ILT)

Kurzy vedené instruktorem od New Horizons Praha vám poskytnou interaktivní a poutavou zkušenost ze vzdělávání ve třídě.

  • Přednášky
  • Praktické ukázky
  • Praktická cvičení
  • Interakce s jinými studenty
  • Elektronické zdroje k dispozici během kurzu a po ukončení

Každý student ve třídě dostane od New Horizons Praha přístup do síťového prostředí, který vám umožní získat profesionální a praktické zkušenosti.

Výhody kurzů vedených instruktorem v New Horizons Praha

New Horizons zaměstnává nejzkušenější a nejkvalifikovanější instruktory v odvětví, aby vám poskytli nejlepší možné školení, které vám umožní aplikovat naučené postupy, koncepty a metodologie v práci.

Kurzy vedené instruktorem jsou vhodné, pokud je pro vás přebírána téma zcela nová nebo velmi komplexní. Instruktoři v New Horizons Praha jsou připraveni:

  • odpovídat na otázky,
  • ujasnit neporozumění, pokud se objeví,
  • poskytnout pomoc,
  • udělat praktickou ukázku.

Kurzy vedené instruktory vám umožní plně se soustředit na vzdělávací materiál bez rozptylování, které může vzniknout v průběhu e-learningových kurzů.

Tato metoda je velmi efektivní při vzdělávání týmů pracovníků. Je to proto, že takovéto prostředí umožňuje spolupráci a vzájemnou podporu. Navíc je přínosem pro firmu i po ukončení kurzu.

Obchodní zástupci z New Horizons Praha jsou připraveni najít pro vás vhodný kurz vedený instruktorem a odpovídat na vaše dotazy.